Vitamíny v prevenci některých onemocnění

29.05.2003 23:30

Vitamíny a volné radikály

Prokázán je vztah mezi nedostatečným příjmem vitamínů a infekčními onemocněními, ale také chronickými onemocněními, jako jsou kardiovaskulární a nádorové onemocnění nebo osteoporóza, v neposlední řadě souvisí i s ekologickou zátěží. V tomto případě mají některé vitamíny funkci antioxidantů, které odstraňují volné radikály, tj. reaktivní sloučeniny s jedním nebo více volnými elektrony, které mohou poškodit tkáně a způsobit i vývoj rakoviny.

Objev vitamínů je výsledkem nepřetržitého bádání přírodních věd. Avitaminózy a hypovitaminózy byly pozorovány velmi dávno. Jako nejstarší, již v roce 2600 př. Kr., je známa „beri-beri“ (já nemůžu, já nemůžu) a teprve v roce 1885 bylo popsáno, že beri-beri má svůj původ ve výživě.

Dnes je známo 13 vitamínů. V organismu se podílejí na celé řadě biochemických reakcí, které transformují potraviny, resp. živiny na energii. Jsou rovněž nezbytné pro udržení různých tělesných funkcí a pro výstavbu nových tkání. Déle trvající nedostatek vitamínů může zhoršit celkový zdravotní stav a může ve vážných případech způsobit i smrt.

Pravidelný přísun vitamínů je tedy nezbytný k normálnímu životu, plnému pocitu zdraví, k udržení výkonnosti a odolnosti proti nemocem. Potřeba vitamínů stoupá též při podávání některých léků.

Z odborných článků uveřejněných v posledních letech o vitamínech a jejich vztahu k některým chronickým onemocněním (zejména kardiovaskulárním, nádorovým a také osteoporóze) vyplývá, že devět vitamínů je z hlediska prevence u dospělých jedinců nepostradatelných: kyselina listová, vitamín B6, vitamín B12, vitamín D, vitamín E, provitamín A karoten, vitamín A, vitamín C, vitamín K. U vitamínu B1 a B2 je jen málo údajů o jejich vztahu k chronickým onemocněním. Naopak do této skupiny je zařazen lykopen, karotenoid bez aktivity provitamínu A.

Vitamíny a nádorová onemocnění

Kyselina listová

V poslední době se pozornost vědců soustředila na úlohu kyseliny listové u nádorového onemocnění rakovinou. Byl zjištěn určitý vliv na prevenci, a to její suplementaci. Vyšší příjem kyseliny listové stravou se projevuje snížením rizika onemocnění rakovinou tlustého střeva a prsu u střídmých konzumentů alkoholu. Při příjmu multivitaminového přípravku po dobu delší než deset let se riziko tohoto onemocnění tlustého střeva snížilo o 25 procent. U střídmých konzumentů alkoholu s nízkým příjmem kyseliny lisové nebo methioninu se toto procento ještě zvýšilo. V jiné studii se prokázalo, že u žen při konzumu multivitaminu s kyselinou listovou dojde k 75procentnímu snížení rizika nádoru konečníku. V další studii došlo k 60procentnímu snížení rizika nádorového onemocnění tlustého střeva u mužů i u žen, u kterých však nebylo signifikantní. Nutné je uvést, že muži, kteří pili alkohol a konzumovali stravu s nízkým obsahem kyseliny listové a methioninu, měli zvýšené riziko rakoviny tlustého střeva. U nádoru prsu má vyšší příjem kyseliny listové rovněž příznivý účinek a může redukovat toto riziko, ale jen u žen, které mají nízkou hladinu kyseliny listové a konzumují alkohol. V jiné studii se prokázal dobrý účinek multivitaminu u účastníků konzumujících alkohol, a to tak, že se riziko nádorového onemocnění prsu snížilo o 25 procent. Vzhledem k tomu, že nádor tlustého střeva a prsu je v západních zemích nejrozšířenějším nádorovým onemocněním, je každá možnost i malého snížení rizika příjmem kyseliny listové velmi důležitá.

Vitamín E

Podobně jako ostatní antioxidační vitamíny působí preventivně na oxidativní poškození lipidických membrán a lipoproteinu o nízké hustotě (LDL). Vitamín E je též potřebný pro imunitní funkci, a to zejména u starších pacientů. Vztah vitamínu E k hlavním druhům nádorového onemocnění - prsu, plic, prostaty a tlustého střeva byl sledován v mnoha studiích. Z výsledků vyplynulo, že pro redukci nádoru prostaty je důležitý a- a g-tokoferol, které toto riziko mohou snížit, zejména u kuřáků.

Vitamín C

Vitamín C se také pozitivně projevuje v prevenci nádorových onemocnění. Konkrétně jako ochrana u nádorů ústní dutiny, jícnu a žaludku se pozitivně projevuje strava bohatá na vitamín C, hlavně konzum velkého množství ovoce a zeleniny. Naproti tomu při nízké hladině vitamínu C v séru prokázaly dvě studie totální úmrtnost na nádorová onemocnění u mužů, ale ne u žen. Nedávno zveřejněné studie podávají rovněž inverzní vztahy mezi příjmem vitamínu C stravou a nádorovými onemocněními úst, žaludku, prsu u žen před menopauzou a také u žen s pozitivní rodinnou dispozicí. V jedné studii se zjistilo 20procentní snížení rizika nádorového onemocnění prsu při vysokém příjmu vitamínu C potravou, a jiná studie neukázala žádný vztah mezi hladinou vitamínu C a rizikem nádoru prsu.

Karotenoidy

Do skupiny antioxidačních vitamínů patří též karotenoidy. Dnes je známo více než 600 karotenoidů, všechny sice mají antioxidační aktivitu, ale jen přibližně 50 z nich je provitamínů A. K nejdůležitějším patří: b-karoten, a-karoten, kryptoxanthin. Z karotenoidů bez provitamínové aktivity je nejdůležitější lykopen, lutein a zeaxanthin. Nejlepší důkaz o vlivu na snížení nádorů byl získán u plic, tlustého střeva, prsu a prostaty. Nejen b-karoten může snížit riziko nádorového onemocnění vlivem své antioxidační účinnosti, ale i samotný vitamín A - retinol, ovšem jiným mechanismem.

Ing. Jarmila Blattná, CSc., Nadace NutriVIT Praha

https://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/vitaminy-v-prevenci-nekterych-onemocneni-154387

Zpět