Vitamin C a účinnost onkologických léků

27.10.2008 23:39

Potravinové doplňky s vitaminem C možná snižují účinnost mnoha léků proti rakovině. Ukazují to výsledky několika preklinických studií.

Výzkumníci z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center zveřejnili tyto údaje v říjnovém vydání časopisu Cancer Research. Předcházelo tomu testování in vitro i na zvířecích modelech, a přestože testování na lidech ještě zahájeno nebylo, podle autorů lze očekávat, že podobný mechanismus bude fungovat také zde. Role vitaminu C při léčbě rakoviny vyvolávala spory již v minulosti.

Studie naznačovaly, že vzhledem ke svému antioxidačnímu působení by měl být pro pacienty postižené rakovinou přínosem. Některé typy chemoterapeutik však vytvářejí množství volných kyslíkových radikálů - nepárové molekuly, které jsou schopné reagovat s dalšími molekulami v nemocné buňce a tak ji zničit. Vitamin C je však podle některých teorií schopen volné radiály absorbovat a udržet tak rakovinné buňky naživu navzdory chemoterapii.

Působí u různých léků

Tým pod vedením dr. Marka L. Heaneyho testoval působení velkého množství chemoterapeutik - jak těch, která produkují reaktivní formy kyslíku, tak těch, jež fungují jiným způsobem - na rakovinné buňky, u kterých byla nejdříve nasazena dehydroaskorbová kyselina (DHA), tedy forma kyseliny askorbové schopná pronikat do buněk. U často nasazovaných léčiv této třídy, jako je doxorubicin, cisplatina, vincristin, methotrexát a imatinib, byla sledována změna účinnosti v léčbě buněčných linií leukemie (K562) a lymfomu (RL) po léčbě pomocí DHA.

Překvapivým zjištěním bylo, že všechna z testovaných chemoterapeutik včetně cílených léků jako imatinib účinkovala hůře, pokud byly buňky předtím vystaveny působení vitaminu C. Snížení účinnosti se v závislosti na druhu léku při in vitro experimentech pohybovalo mezi 30 a 70 %. Pokud byl vitamin C podáván před doxorubicinem, snižoval významným způsobem také účinnost léčby u myší s xenogenentickými nádory odvozenými z buněčných linií lymfomu (RL). Vitamin C snižoval v závislosti na dávkách apoptózu buněk léčených onkologickými léčivy.

Nepřirozená kumulace vitaminu

Vědci se snažili blíže poznat mechanismus, který takto účinnost onkologických léčiv snižuje, a překvapivě dospěli k tomu, že nesouvisí s neutralizací volných kyslíkových radikálů. Zjistili, že DHA umožňuje přežití poškozené buněčné mitochondrii, jež v případě poškození posílá buňkám signály vedoucí k buněčné smrti. Všechna sledovaná onkologická léčiva způsobovala depolarizaci mitochondriální membrány, přičemž vitamin C takovému působení zabraňoval a snižoval tak účinnost léčby u hematopoetických typů rakoviny. „Vitamin C zřejmě zabraňuje extenzivnímu poškození mitochondie a buňku tímto způsobem zachraňuje.

Všechny léky proti rakovině přitom usilují, ať přímo či nepřímo, o to, aby mitochondrii narušily a vyvolaly tak smrt buňky,“ uvedl Heaney. Vědci z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center hledali souvislost mezi vitaminem C a léčbou rakoviny dlouhou dobu a závěry současné studie potvrzují jejich předchozí pozorování, podle kterých se vitamin C akumuluje v rakovinných buňkách více než v buňkách zdravých. „Specifické prostředí v okolí buněk postižených nádory umožňuje, aby bylo do DHA transportováno větší množství vitaminu C.

V buňkách je DHA proměňováno zpět na kyselinu askorbovou, která je potom v buňce zadržována a buňky následně chrání,“ prohlásil Heaney, který je přesvědčen, že přestože je vitamin C prospěšný pro buňky zdravých tkání, protože poskytuje ochranu jejich důležité součásti mitochondrické membráně a prodlužuje tak pravděpodobně jejich život, při léčbě rakoviny může tato vlastnost působit negativně. Heaney však zároveň zdůrazňuje, že onkologičtí pacienti by i nadále měli konzumovat zdravou stravu, která obsahuje potraviny bohaté na vitamin C. „Problémem by spíš mohla být velká množství volně prodejných potravinových doplňků,“ varuje Heaney.

(Zdroj: American Association for Cancer Research)(ace)

https://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vitamin-c-a-ucinnost-onkologickych-leku-386303

Zpět