Vítejte na našem webu

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.        

Hippokratés

Co je cílem tohoto webu? Podávat pravdivé a nezkreslené informace ohledně léčby nemocí, a to především z oblasti potravinových doplňků, popř. alternativní léčby.

Úvodní stránka by měla být krátká a výstižná. Jenže problematika, které se týká, je značně rozsáhlá a rozporuplná. Pokud je člověk mladý a plný síly a není nemocný, tato oblast ho vůbec nezajímá a případnou chřipku, nebo angínu lehce zvládne. Horší je, když zestárne a začnou se na něho valit různé zdravotní problémy. Návštěva lékaře začne být finančně náročným výletem (odborníci se centralizují ve velkých nemocnicích) a výsledek nebývá vždy jasný a pozitivní. Někteří lidé tuto návštěvu berou jako návštěvu svatostánku, kde se neprotestuje a pravdu má jen jedna osoba, a to je lékař. Nepřemýšlí, že existuje něco jiného, protože to něco jiného je tvrdě potíráno. Jen někteří osvícení lékaři uznávají, že je zde problém. Před časem mě ošetřující lékař řekl: "víte, my jsme přeskočili dvě patra, umíme dekódovat lidský genom, ale diagnostika nemocí poněkud pokulhává". 

Myslím, že k rozdílným názorům mezi "východní" a "západní medicínou", dochází již od dob jejího vzniku. Zjednodušeně řečeno - základ "západní medicíny" spočívá ve využití techniky, chemie a specializace oborů léčby jednotlivých orgánů, zatímco u "východní medicíny" je lidské tělo chápáno jako celek a podle toho se řeší i celková léčba, a to s využitím především přírody a bylinek.

V čem je tedy problém? Vždyť tyto obory se nepřekrývají a ani jeden nedovede rychle a kvalitně vyřešit všechny nemoci a její následky. V "čínské medicíně" stejně jako v naší, v případě, že si člověk zlomí nohu, musí nastoupit chirurg, který zlomeninu napraví. Pak teprve je možné využití alternativní léčby, která většinou dovede daleko rychleji ránu zhojit. Musíme si položit velmi důležitou otázku, proč to takto funguje v Kanadě a ne u nás a v Evropské unii. Odpověď je jednoduchá - farmaceutické  lobby.

V následující části budou citovány některé výňatky z oficiální žaloby, jež byla podána 14. června 2003 u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, kde jsou obviněny světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno, a mohly být do značné míry již dávno eliminovány.

K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí. Je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným účelem - expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů. Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na světě.

Na rozdíl od toho, prevence, či vymýcení nějaké choroby významně zužuje, nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob. Víte, jen pro zajímavost, jaký zisk mají firmy při výrobě Aspirinu (500 mg)? Dle knihy Andrease Kalckera to je 10000%.

Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány, nebo mnohdy dokonce řízeny lobbisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívána k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového "obchodu s nemocemi", čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů. Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu, coby úspěšného investičního podnikání, bylo vyloučení konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené terapie navíc mohou efektivně pomáhat předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném metabolismu.

Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií, bylo převzetí systémů zdravotní péče ve většině zemí světa a miliony lidí a téměř všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu a jeho investičních obchodech. (Výdaje na léky loni v České republice činily odhadem zhruba 56 miliard korun, z toho asi 41 miliard bylo z veřejného pojištění. Průměrný Čech spotřebuje ročně 32 balení léků, podle dostupných údajů tím ale nijak nevybočuje ze západoevropského standardu.
Zdroj: ČTK/ Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL))

Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod

Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů "zdraví" - ale toto očekávání neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy, zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu používá tento průmysl dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií. Tento organizovaný podvod je jedinou příčinou, proč tento investiční obchod za strategicky navrženou kouřovou clonou "dobrodinců" lidstva přetrval téměř století. Kriminální praktiky tohoto průmyslu drží životy 6 miliard lidí a ekonomiky většiny zemí světa jako rukojmí.

Famaceutickým firmám, našim politikům a dokonce ani představitelům našeho zdravotnictví nejde v prvé řadě o pacienta, ale o byznys. Nejde o vyléčení, ale o stálé léčení, vytvoření závislosti na chemické léčbě. Pacient, který se dostane do tohoto závislého stavu, se většinou sám nedokáže vzpamatovat. Zoufale hledá nějakou alternativní pomoc, ale musí ji hledat tajně, aby nebyl přímo svým lékařem šikanován.

A pokud se mezi lékaři najde takový, který má snahu o řešení, stane se okamžitě terčem doslova inkviziční praktiky. Lékařská komora, ministerstvo zdravotnictví, SÚKL jsou pomyslnými provázky vedeny až z nadnárodní farmaceutické úrovně. Jejich moc v západním světě postupně slábne a bývalý blok socialistických zemí zůstává poslední baštou, kde mají ještě mocnou působnost, a proto vynakládají nemalé prostředky k tomu, aby si tuto moc udrželi co možná nejdéle. A dnešní politický obzor tomu spíše jen nahrává.
Nemocnost je stále stejná už celá desetiletí, jen se mění spektrum nemocí. Lidstvo by se nemělo divit, že ho nyní trápí rakovina, když se chová jako rakovina. Nemoc je polarita zdraví, zdraví je polarita nemoci, jedno bez druhého nemůže existovat. Nikdy nemůže nastat stav, že budeme všichni zdraví. Nemoc, jako taková není zlá, je taková, jaká má být, problém je v tom, že špatně chápeme její význam. Hloupé na tom celém je akorát to, že si na tom někdo staví byznys.

Co říci závěrem?

Je normální, aby pacient bral 8-10 (mnohdy i více) léků? Určitě ne, musí to být kontraproduktivní a účinky řady léků vyvolávají problémy. Dosud nebyla vypracována klinická studie vzájemného účinku tolika léků. Zkuste si přečíst příbalový leták např. u některého ze statimů na snížení cholesterolu (který problém stejně nevyřeší). Zjistíte, že podle kontraindikací nemůžete přežít více jak dva dny. V naší společnosti je léčba založena pouze na chemii a lékaři vůbec nic neví o bylinkách a např. i o velmi důležité oblasti, kterou jsou paraziti (vyšetřoval vás někdo na přítomnost parazitů - přečtěte si články). Přitom řešení existuje :

  1. Mám známého ze Slovenska, který se v roce 1995 přestěhoval do Kanady. Již v tu dobu měl značně rozsáhlé znalosti z čínské medicíny a ovládal dobře metodiku systému Su-jok. Proto se rozhodl a nyní pracuje zcela legálně přímo na klinice v Edmontonu. Systém v Kanadě ale funguje trochu jinak. Farmaceutičtí dealeři nemají přístup do ordinací lékařů (je to tvrdě postihováno, a tím je odstraněna i korupce, která u nás jen bují) a je umožněno alternativní léčbě podílet se na léčbě pacientů. Tím je odstraněna nesmyslná námitka, že mezi alternativci je celá řada podvodníků. Žádný lékař nebude spolupracovat s člověkem, který nemá výsledky (ne pouze jiný názor na postup léčby). Toto řešení je jednoduché a pouze organizační. Chytrých lidí je u nás celá řada, ale není bohužel ochota něco měnit, stejně jako na politické scéně.
  2. Můžeme mít jakékoliv výhrady k tomu, jak vše funguje v Rusku, ale přístup jejich lékařů je zcela jiný a nezapomíná na staré bohaté ruské tradice tohoto oboru. Z vlastní zkušenosti vám řeknu, že 35-letá lékařka, která vystudovala dvě lékařské fakulty (biochemii, klasickou medicínu) mě řekla: "budeš brát tyto antibiotika a k tomu tuto a tuto bylinku". Jenže to je u nás problém, protože by muselo dojít ke změně učebních osnov na vysokých školách.

Z výše uvedených důvodů je třeba se bránit a získávat si pravdivé informace nejen o "západní", ale i o "východní" medicíně a využívat staleté znalosti našich babiček.

Je potřebné se zamyslet nad jednou skutečností. Proč dělá jedna skupina lékařů výzkum v této oblasti, a druhá (většina těch našich) říká, "je to placebo, vymočíte to ...". Myslíte si, že komise pro udělování Nobelových cen jsou "blbci", když udělili dr. Paulingovi cenu za tento objev? Asi je pravda někde jinde a druhá skupina asi podlehla masáži farmaceutického lobby.

Zkuste se zamyslet, proč podle nařízení Evropského parlamentu a Rady evropského společenství č. 1924/2006 se nesmí u potravinových doplňků uvádět žádné informace a zdravotní tvrzení? Přitom většina z nich obsahuje prospěšné ingredience, na rozdíl od potravin v supermarketech. A zde neprovádí nikdo regulaci.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.