APATON - Vitamin C a rakovina

05.05.2014 22:26

O rozšíření názoru, že při léčení rakoviny pomáhají vysoké dávky vitaminu C, se zasloužil především Linus Pauling. Tento Američan jako jediný získal dvě Nobelovy ceny (1954 za chemii a 1962 za mír) a navíc se o žádnou z nich nedělil s jiným vědcem. Založil a až do své smrti v roce 1994 vedl Ústav Linuse Paulinga, kde se prováděl rozsáhlý výzkum o vlivu vitaminů C, E a A na různá onemocnění, včetně rakoviny.

Pauling totiž sám užíval denně 12 g vitaminu C. Rakovina prostaty se u něho projevila v jeho 93 letech a na tuto nemoc po osmi měsících zemřel. Odešel s přesvědčením, že mu megadávky vitaminu C prodloužily život nejméně o dvacet let. Nicméně Paulingův názor na terapeutický účinek vitaminu C nebyl oficiální medicínou přijat a je považován za neprokázaný.

Autoři jiného projektu na využití vitaminu C v léčení rakoviny jsou vědci a lékaři z Uro-onkologické kliniky v Akronu, Ohio (USA), kteří spolupra­covali s týmy z katolické Univerzity v Lovani (Belgie) a z Lékařské fakulty v Newcastlu ve Velké Británii. V průběhu let sledovali vliv vitaminu C jednak samotného, jednak v kombinaci s vitaminem K3 (menadionem) narůst 30 typů rakovinových nádorů ve tkáňových kulturách, u zvířat a posléze v kontrolovaných a schválených klinických zkouškách u lidí. Zjistili, že kombinace těchto dvou vitaminů v poměru 100:1 je velmi užitečná jako příprava na chemoterapii; zajistí odumírání nádorů v období mezi etapami chemoterapie i po jejím skončení. Kombinaci vitaminu C a K3 nazvali Apaton a tento produkt je od roku 2004 v USA patentován. FDA schválil klinické zkoušky a po první úspěšné klinické studii povolil užití Apatonu pro terapii metastáz a nádorů neoperabilní rakoviny močového měchýře v klinických zkouškách. Autoři těchto studií jsou přesvědčeni, že I objevili nový, moderní způsob chemoterapie, který bude znamenat výrazné zlepšení kvality života nemocného a podstatné zlevnění léčby rakoviny. Apaton není dosud dostupný na trhu. Je však zřejmé, že klinické zkoušky v USA vzbudily velikou pozornost a byly opakovány i na jiných klinikách.

  • Apaton nemá žádné vedlejší toxické účinky. To je jeho přednost před všemi dosud užívanými typy chemoterapií. V klinických testech sledovali jeho podávání nejprve po dobu 12 týdnů, poté někteří pacienti pokračovali v jeho užívání po dobu dvou let.
  • Apaton je levný. To je veliká přednost pro pacienty, kteří nemohou platit drahou chemoterapii. Na druhé straně je to určitý důvod nezájmu farmaceutických firem o jeho výrobu.
  • Dávkování Apatonu: V klinických zkouškách se užívá vitamin C a vitamin K3 v množství 5 000 mg C a 50 mg K3 denně. Apaton má formu tobolek (500 mg kyseliny askorbové a 5 mg K3) a podává se každý den v tomto systému: 2 tobolky v první dávce, pak 1 tobolka každé dvě hodiny (6 dávek), před usnutím poslední dvě dávky - celkem deset dávek Apatonu denně.

Tento článek je publikován ´v knize "Jak přežít dobu jedovou" od prof. Strunecké. Stejného elektu lze dosáhnout použitím tekutého vitaminu C a přípravku OsteoK2 komplex od firmy Ipsum Grade, kde je přesně potřebné množství vitaminu K2.

Zpět