Účinky skořice

15.11.2013 22:58

Medicínské využití skořice

Cinnamaldehyd je velmi detailně prozkoumán v oblasti působení na krevní destičky. Mechanismus antiagregačnímu účinku cinnamaldehydu spočívá v inhibici tvorby kyseliny arachidonové v membránách krevních destiček. Snížená tvorba kyseliny arachidonové přispívá ke snížení tvorby prozánětlivého cytokinu - tromboxanu A2 a snížení agregace - srážení krve. Uvedený protisrážlivý účinek cinnamaldehydu se farmakologicky prolíná a souvisí s protizánětlivým účinkem. Účinky cinnamaldehydu je možné srovnat s účinky kyseliny acetylsalicylové známé jako Aspirin nebo Aspirin.

Existují klinické studie porovnávající koření a jejich potenciál snižovat tvorbu kyseliny arachidonové a srážlivost krve. Uvádějí následující pořadí od nejúčinnější látky: eugenol> capsaicin> kurkumin> cinnamaldehyd> piperin> allyl-sulfid> quercetin. Nejúčinnější eugenol je 29 - krát účinnější než Aspirin v inhibici srážlivosti krve.

Zdroj: Raghavendra RH, objevte KA.: Prostaglandins Leukot Essent fatty acids. 2009 Jul; 81 (1) :73-8. Epub 2009 Jun 6.

Antibakteriální účinky skořice

Ve studii publikované v časopise International Journal of Food Microbiology, 2003, přidávali několik kapek skořicové silice do 100ml mrkvové šťávy. Vzorek byl uchovávána v chladničce. Přídavek silice inhiboval růst patogenu Bacillus cereus nejméně 60 dní. Stejná vzorek uchovávána v chladničce bez přídavku silice obsahovala pomnoženo patogenní bakterie. Přídavek skořicové silice nejen přirozeným způsobem konzervy ale zároveň zlepšil chuť a vůni šťávy.

Aromatické oleje získané ze skořice mají schopnost brzdit růst bakterií a hub. Laboratorní testy hodnotili antifungální aktivitu extraktů skořice, účinnost porovnávaly se standardním antimykotikem - Fluconazol. Kmeny Candida rezistentní na fluconazol byly v několika případech inhibovány extrakty skořice.

Účinnost cinnamaldehydu proti Helicobacter pylori byla experimentálně hodnocena na 31 kmenech těchto bakterií. Minimální koncentrace schopné inhibovat dělení bakterií (MIC) odpovídaly hodnotám 2 mcg / mg. Kyselé prostředí inhibiční antibakteriální účinnost ještě zvyšovalo. Navíc nebyl pozorován vznik rezistence na cinnamaldehyd po opakované 10-násobné pasáži v subinhibičných koncentracích. Výsledky experimentů ukázaly schopnost cinnamaldehydu a eugenolu účinně potlačovat růst Helicobacter pylori bez rizika vzniku bakteriální rezistence.

Extrakt ze skořice může pomáhat eradikaci bakterie účastnící se patogeneze erozí žaludeční sliznice a žaludečních vředů.

Zdroj: Antimicrobial activities of eugenol and Cinnamaldehyde against the human Gastric pathogen Helicobacter pylori; Ann. Clin. Microbiol.and Antimicrobials, 2005.

Antimykotickou účinnost skořicové silice proti houbě Aspergillus fumigatus a Aspergillus niger hodnotila experimentální studia Indických výzkumníků z roku 2008. Srovnávána se účinnost 15 léčivých rostlin používaných v Indii ve schopnosti zastavit růst plísní Aspergillus. Jednotlivé rostliny byly testovány mikrodilučních metodou stanovující minimální koncentrace zastavující růst plísní (MIC). Stanovili následující pořadí účinnosti začínající nejúčinnější rostlinou:

 

Vysoce účinné:

Středně účinné byly:

01.

Palma růžová - Cymbopogon martini

05.

Máta - Mentha spicata

02.

Eukalyptus - Eucalyptus globule

06.

Azadirachta - Azadirachta indica

03.

Skořicovník cejlonský - Cinnamomum zylenicum

07.

Hřebíček - Eugenia caryophylli

04.

Citronella - Cymbopogon citratus - aktivita srovnatelná s mikonazol nitrátem

08.

Indický žen-šen - Withania somnifera

 

 

09.

Zázvor - Zingiber officinale.

Nízkou účinnost vykázaly extrakty:

11.

Kmín římský - Cuminum cyminum

14.

Trachyspermum copticum

12.

Česnek - Allium sativum

15.

Fenykl - Foeniculum vulgare

13.

Bazalka - Ocimum Sanctum

16.

Kardamom - Elettaria cardamomum.

 

Výsledky experimentu ukázaly možnosti využití přírodních fyto-látek jako konzervantů a farmaceutik - léků.

Zdroj: Antifungal Activity of Essential Oils from Indian Medicinal Plants Against Human Pathogenic Aspergillus fumigatus and A. niger; World Journal of Medical Sciences 3 (2): 81-88, 2008

Snížení nárůstu hladiny glukózy, zpomalením vyprazdňování žaludku

Přidáváním skořice do jídel s vysokým obsahem škrobů a cukrů lze předejít prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi. Skořice zpomaluje rychlost vyprazdňování žaludku po jídle a tím přispívá ke snížení rychlého nárůstu hladiny glukózy v krvi.

Skupina švédských výzkumníků zjišťovala rychlost vyprázdnění žaludku u 14 zdravých dobrovolníků po konzumaci 300g pudinku samotného nebo s přídavkem 6g skořice. Přídavek skořice snižuje rychlost vyprazdňování žaludku v rozsahu 34 až 37%. Zároveň významně snížil nárůst hladiny cukru způsobený konzumací jídla.

Zdroj: Am J Clin Nutr.2007 Jun; 85 (6) :1552-6.

Přímé ovlivnění metabolismu cukrů

Skořice může také významně pomoci lidem trpícím diabetes typu 2 - nezávislým na inzulínu. Experimentální a klinické studie prokázaly schopnost látek obsažených ve skořici:

  • zlepšovat inzulínovou odpověď (snižovat inzulínovou rezistenci) a tím normalizovat hladinu glukózy
  • inhibovat účinky enzymů inaktivujících inzulínové receptory a tím zvyšovat schopnost buněk metabolicky využít glukózu.

Podle klinické studie pákistánských výzkumníků z roku 2003 skořice může snižovat hladiny glukózy a cholesterolu u lidí trpících diabetickým onemocněním typu 2 (typ nezávislý na inzulínu). Studie byla realizována na souboru 60 lidí (30 mužů a 30 žen) s diabetes typu 2. Účastníků rozdělili do 6 skupin, každá s počtem 10 lidí. 3 skupinám podávali tobolky s placebem (bez účinné látky), další 3 skupiny dostávaly 1g, 3g nebo 6g skořice v kapslích denně. Účastníci nevěděli, zda dostávají tobolky se obsahující skořici nebo bez účinné látky. Kapsle užívali 3krát denně po jídle, podávání trvalo 40 dní. Hodnotili se výsledky po skončení podávání a přetrvávání účinku po 20 dnech od skončení podávání.

Výsledky: všechny 3 skupiny užívající různé dávky skořice dosáhli významné snížení hladin glukózy (18-29%), dokonce i po nejnižší dávce 1g denně. Vedle snížení hladin glukózy došlo ke snížení triglyceridů (23-30%), LDL cholesterolu (7-27%), a celkového cholesterolu (12-26%). Hladiny HDL cholesterolu nebyly významně ovlivněny. Žádné změny nebyly pozorovány při skupinách užívajících placebo (kapsle bez účinné látky).

Zveřejnění výsledků studie vyvolalo s USA diskusi o druhu skořice použitém ve studii. Podle FDA se běžně prodávají dva druhy: Cinnamomum zeylanicum a Cinnamomum cassia (L.). V pákistánské studii byl použitý druh Cinnamomum cassia.

Zdroj: Khan, MS, PHD, Alam, Safdar, MS, Mahpara, Ali Khan, MS, PHD, Mohammad Muzaffar, Khattak, MS, Khan Nawaz, and Anderson, PHD, Richard A.. "Cinnamon Improves Glucose and Lipids of People With Type 2 Diabetes." Diabetes Care 26 (2003): 3215-3218.

In vitro testy (pokusy na izolovaných tkáních a buňkách) Richarda Andersona a kolegů z amerického Výzkumného centra lidské výživy zjistili mechanismy odpovědné za zvýšení účinnosti inzulínu. Skořice obsahuje taktvané inzulín-posilňující komplexy, obsahující oligomery katechinů a epikatechin, které zvyšují metabolické účinky inzulínu přibližně 20-násobně. Někteří vědci upozorňovali na potencoinálne toxické rizika pravidelné konzumace skořice. Tento výzkum ukázal že potencionálně toxické látky nacházející se v kůře skořice mají vysokou afinitu k tukem (rozpustné pouze v tucích) a proto se ve vodních extraktech nacházejí ve velmi nízkých koncentracích. Vodní extrakty skořice obsahují látky posilňující aktivitu inzulínu.

Zdroj: https://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=68

 

Skořice zvyšuje citlivost inzulinových receptorů.

Metylhydroxychalkón obsažený v kůře má specifický účinek zvyšující citlivost inzulinových receptorů a tím zlepšuje metabolickou účinnost inzulínu. Metylhydroxychalkón působí jako inzulínové mimetikum. Tímto mechanismem napomáhá průniku glukózy do buněk s následnou tvorbou glykogenu. Medicínský potenciál metylhydrohychalkónu spočívá ve využití v léčbě inzulínové rezistence.

Zdroj: J Am Coll Nutr. 2001 Aug; 20 (4) :327-36

 

Vůně skořice stimuluje činnost mozku

Konzumace skořice nejenže pomáhá schopnosti těla využít glukózu, ale i vůně skořice stimuluje mozkovou aktivitu!

Výzkum vedený Dr. P. Zoladzom, jehož výsledky byly zveřejněny v roce 2004 Asociací zkoumající chemoreceptory zjistil, že žvýkání žvýkačky obsahující skořicovou silici, nebo vonění skořice posílilo mentální schopnosti účastníků studie. Obzvlášť skořice zlepšila výsledky testů hodnotících pozornost, virtuální rozlišovací paměť, pracovní paměť, rychlost vizuálního postřehu změn na monitoru počítače. Účastníci byli hodnoceni po kontaktu se 4 vjemy: mátová silice, jasmínová silice, skořicová silice a vzorek bez pachového vjemu. Skořicová silice měla významně odlišný nejvyšší stimulační účinek ze silic. Povzbudivé výsledky studie budou pokračovat výzkumem stimulačních účinků u starších lidí a lidí s poruchami vnímání. 

Zpět