Účinek kurkumy je srovnatelný s mnoha léky

10.10.2013 12:46

Kurkuma je dnes jednou z nejvíce důkladně prozkoumaných rostlin. Její léčivé vlastnosti a komponenty (hlavně kurkumin) byly předmětem více než 5600 recenzovaných a publikovaných biomedicínských studií. Pětiletý výzkum této posvátné rostliny odhalil více než 600 potenciálních preventivních a terapeutických aplikací, stejně jako 175 různých prospěšných fyziologických účinků.

Vzhledem k množství výzkumů prováděných na tomto pozoruhodném koření, není divu, že stále větší počet studií došlo k závěru, že kurkuma je srovnatelná s řadou konvenčních léků včetně:

Lipitor / Atorvastatin (lék na cholesterol): Studie z roku 2008 zveřejněná v časopisu Drugs in R & D zjistila, že standardizovaný přípravek s curcuminoidy z kurkumy je lepší ve srovnání s lékem atorvastatinu (obchodní název Lipitor ).

Kortikosteroidy (steroidní léky): Studie z roku 1999 zveřejněná v časopise Phytotherapy Research zjištila, že kurkumin  se vyroná účinku steroidů v léčbě chronické přední uveitidy (zánětlivé oční onemocnění ). Studie z roku 2008 zveřejněná v Critical Care Medicine zjistila, že kurkumin je lepší ve srovnání s kortikosteroidy (dexamethason) na zvířecím modelu jako alternativní terapie pro ochranu transplantaci plic. Dřívější studie z roku 2003 zveřejněná v Cancer Letters  našla stejný lék také lepší ve srovnání s dexamethasonem  při plicní ischémie.

Prozac / Fluoxetin a imipramin (antidepresiva): Studie z roku 2011 zveřejněná v časopise Acta Poloniae Pharmaceutica zjistila, že kurkumin je účinější ve srovnání s oběma léky při snižování depresivního chování na zvířecím modelu.

Aspirin (lék na ředění krve): In vitro a ex vivo studie z roku 1986 publikovaná v časopise Arzneimittelforschung zjistily, že kurkumin má srovnatelný účinek proti srážení krevních destiček s aspirinem, což znamená, že může mít hodnotu u pacientů se sklonem k cévní trombóze a vyžadujích terapii proti artritidě.

Protizánětlivé léky:  Studie z roku 2004 zveřejněná v časopise Oncogene zjistila, že kurkumin (stejně jako resveratrol), je efektivní alternativou k lékům aspirin, ibuprofen, fenylbutazon, sulindak, naproxen, indomethacin, diclofenac, dexamethason, celekoxib a tamoxifen při vyvíjení protizánětlivé a anti-proliferační aktivity proti nádorovým buňkám.

Oxaliplatina (chemoterapie):  Studie z roku 2007 zveřejněná v časopise International Journal of Cancer zjištěna, že kurkumin je srovnatelný s oxaliplatinou jako antiproliferativní agent u kolorektálních buněčných liniích (buněčné linie rakoviny tlustého střeva).

Metformin (antidiabetikum): Studie z roku 2009 zveřejněná v časopise Biochemitry and Biophysical Research Community zkoumala, jak kurkumin může být cenný při léčbě cukrovky.  Bylo zjištěno, že aktivuje AMPK (což zvyšuje vychytávání glukózy ) a potlačuje gluconeogenickou genovou expresi v jaterních buňkách (která potlačuje produkci glukózy v játrech). Zajímavé je, že  kurkumin byl 500 krát až 100.000 krát (ve formě známé jako tetrahydrocurcuminoids (THC) ) silnější než metforminem při aktivaci AMPK.

Další oblastí, kde kurkuma a její součásti odhalují své pozoruhodné léčivé vlastnosti, je výzkum na léky rezistentních a multirezistentních druhů rakoviny. Více než 54 studií naznačujje, že kurkumin může indukovat buněčnou smrt nebo zvyšovat citlivost ke konvenční léčbě u buněčných linií karcinomu rezistentích na léky.


Čtěte více na https://www.realfarmacy.com/science-confirms-turmeric-as-effective-as-14-drugs/ # zOQqf3GDKW3IKQTo.99

Zpět