Kurkumin a jeho protirakovinový mechanismus

15.11.2013 00:00

Vědci z University of Alabama zveřejnili mechanismus, kterým může kurkumin, aktivní ingredience extrahovaná z rostliny zvané kurkuma, chránit proti rakovině.

Tato studie, zveřejněná v časopise Cancer Research, dodává váhu rostoucímu počtu vědeckých prací spojujících konzumaci tohoto koření se snížením rizika určitých druhů rakoviny, jako je rakovina tlustého střeva a prostaty.

"Naše zjištění pomohlo objasnit mechanismus, kterým kurkumin funguje jako proti rakovinový činitel," píše vedoucí pracovník tohoto výzkumu Mao Li.

Proti rakovinový účinek různých druhů koření od kurkuminu až po capsaicin z červených chilli papriček je zkoumán už dlouhou dobu. V zemích Asie a Dálného východu, obzvláště v Indii a Číně byl zaznamenán nízký výskyt obou druhů rakoviny, tedy rakoviny tlustého střeva a prostaty, což je dáváno do přímé souvislosti s vysokým příjmem těchto druhů koření.

Vědci zkoumali růst tkáně lidských rakovinových buněk prostaty PC-3 in vitro a zjistili, že kurkumin snížil množství proteinu spojeného s tvorbou maligního tumoru zvaného MDM2. Extrakt kurkuminu také zvýšil množství proteinu, který podporuje programovanou smrt rekovinových buněk (apoptózu).

K testování účinků kurkuminu in vivo použili vědci skupinu myší, kterým aplikovali rakovinové buňky prostaty PC-3 a těm pak podávali orálně po dobu čtyř týdnů buď kurkumin, nebo bavlníkový olej (placebo).

Myši, které dostávaly kurkumin, byly poté rozděleny do tří skupin po pěti v každé skupině. Jedna skupina i nadále dostávala pouze kurkumin, zatímco ostatní dostávaly buď kurkumin ve spojení chemoterapeutickým prostředkem gemcitabinem nebo kurkumin s radioterapií.

"Kurkumin potlačil růst xenoimplantátu PC-3 a podpořil protirakovinový účinek gemcitabinu a radiace. U těchto nádorů snížil kurkumin množství MDM2," uvádějí vědci.

"Regulace onkogenu MDM2 kurkuminem je nový mechanismus fungování, který může být podstatný pro jeho chemopreventivní a chemoterapeutický účinek," uvádějí výzkumníci závěrem.

Dr. Ricardo Sanchez-Ortiz, který se tohoto výzkumu neúčastnil, píše na severu urotoday.com:  "Tyto zajímavé údaje naznačují, že by měly být studovány účinky potravních doplňků v kombinaci s tradičními formami chemoterapie a radioterapie nádorů v závislosti na spojení MDM2."

Zdroj: Cancer Research Březen 2007, Volume 67, Number 5, Pages 1988-1996, doi: 10.1158/0008-5472.CAN-06-3066

"Curcumin, a Dietary Component, Has Anticancer, Chemosensitization, and Radiosensitization Effects by Down-regulating the MDM2 Oncogene through the PI3K/mTOR/ETS2 Pathway"

Authors: M. Li, Z. Zhang, D.L. Hill, H. Wang, and R. Zhang

Zpět