Jednoduchý domácí test pH našeho organismu

28.01.2012 14:57

Testování pH z moči

Testování pH se provádí pomocí lakmusových papírků. Je to rychlý, snadný, poměrně přesný, časově a finančně nenáročný způsob jak zjistit zda se naše tělo nachází v překyseleném či zásaditém stavu. Lakmusové papírky lze zakoupit v lékárnách či zdravotnických potřebách, občas je jich potřeba oběhnout víc, než seženete co potřebujete. Důležité je, aby měli co možná nejužší škálu, ideálně 4.5 až 9. Doporučuji zakoupit diagnostické proužky TriPhan, balení po 50 ks, cena cca 130 Kč nebo testovací proužky Remedicum, 80 ks, cena cca 190 Kč (https://www.remedicum.eu/cz/content/9-kamenne-prodejny).

Při vyhodnocovaní naměřených hodnot je důležité vědět, že pouze jedno měření nestačí, pH je totiž ovlivňováno mnoha faktory, např.:

 • tím, co jíme
 • tím, co pijeme
 • dobou, kdy provádíme měření
 • stresem
 • negativními emocemi
 • fyzickou aktivitou
 • užívanými alopatickými léky
 • nutričními doplňky

Doporučení tedy zní, testovat pH několikrát během dne, po dobu nezbytně nutnou k získání informací, které potraviny případně jiné vlivy naše pH ovlivňují a jak. Po zjištění potřebných informací nám dále příležitostné testování pomůže získat zpětnou vazbu, jak na tom z dlouhodobého hlediska jsme a zda jsou naše stravovací, případně další návyky našemu zdraví prospěšné.

Naměřené hodnoty pH moči se během dne mění. Například těsně po probuzení naměříme nejnižší hodnoty, jelikož během noci pracovaly naše ledviny na tom, aby vyloučily kyseliny nahromaděné během celého předcházejícího dne. Hodnoty pH moči se přirozeně během dne zvyšují. Větší vypovídací hodnotu tedy bude mít až druhé měření.

Postup provádění testu:

 • Na toaletě při močení držte lakmusový papírek za jeden konec a druhý strčte do proudu moči.
 • Přebytečnou moč oklepejte do záchodu.
 • Vyčkejte dobu uvedenou v návodu ke konkrétním diagnostickým proužkům.
 • Srovnejte barvu papírku se škálou barev přiložených k diagnostickým proužkům.
 • Naměřenou hodnotu si zaznamenejte, včetně data a hodiny měření.

Testovat pH můžete kdykoliv během dne, ale určitě testujte před obědem a večeří. Je lepší testovat s co nejdelším rozestupem od posledního jídla. Zkonzumované jídlo ovlivňuje pH velice silně.

Vyhodnocování naměřených hodnot

Optimální pH moči by se mělo pohybovat mezi 6.5 a 7.25.

Takový stav značí, že máte dostatek alkalizujících minerálních zásob, a že tělo nemá potíže vypořádat se s vzniklými kyselinami.

Jestliže se hodnoty pH moči pohybují mezi 6.25 a 6.5, pak je tělo poměrně zatíženo vylučováním vzniklých kyselin, proto je dobré více se zaměřit na konzumaci zásadotvorných potravin a co nejvíce eliminovat případné další vlivy způsobující překyselení.

Hodnoty mezi 5.75 a 6.00 značí, že minerální zásoby těla zajišťující alkalizaci jsou zcela vyčerpané a naše tělo nutně potřebuje naši pomoc.

Pokud jsou naměřené hodnoty nižší než 5.75 pak je potřeba co nejrychleji takový stav zvrátit ve prospěch alkalizace. Obecně pomocí konzumace minimálně 80 % zásadotvorných potravin ve stravě.

Je dobré vědět, že pH škála je logaritmická, takže například naměřená hodnota pH moči 5.5 je 10x kyselejší než 6.5 a 100x kyselejší než 7.5. Znamená to, že i poměrné malé odchylky v naměřeném pH značí daleko větší rozdíly v kyselosti či zásaditosti.

Více zde: https://uzkost-deprese.webnode.cz/news/test-jak-zjistit-stav-ph-naseho-organismu/

Zpět